Warpuny

ul. Młynowa 5

11-731 Sorkwity

e-mail: biuro@zgkwarpuny.pl

Witamy na naszej stronie !

Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach sp. z o.o. powstał 1 lipca 2014 roku w wyniku przekształcenia zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach".

 

Celem działalności spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Sorkwity w zakresie:

  • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
  • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • zaopatrzenia w energię cieplną,
  • zieleni gminnej i zadrzewień,
  • urzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Szanowni Państwo !

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i zalecenia służb sanitarnych, oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymujemy przyjmowanie interesantów oraz pracę inkasenta na terenie Gminy Sorkwity. W związku z powyższym interesanci mogą załatwiać swoje sprawy drogą pocztową, mailową bądź telefonicznie.

Tel. (89) 742-94-29

e-mail: biuro@zgkwarpuny.pl